Opstalverzekering informatie

Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen. En al deze verzekeringen willen u helpen. Wat mooi uitkomt, is dat wij u ook willen helpen om meer over verzekeringen te stellen. Voordat we dit kunnen doen moeten we eerst de volgende vraag beantwoorden: wat is een verzekering? Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringmaatschappij en een verzekeringnemer. Een verzekerde wil of kan een risico niet dragen, waardoor hij dit risico afdekt bij een verzekeringmaatschappij. In dit artikel vertellen we u alles over een opstalverzekering.

Natuurlijk moeten we eerst de vraag beantwoorden: wat is een opstalverzekering? Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. En wat is dan het begrip opstal? Een opstal is een bouwwerk dat door de mens op de grond is geplaatst. Bijvoorbeeld een schutting, maar ook een appartementengebouw. Een opstalverzekering wordt ingedeeld onder brandverzekeringen en het is zelf een schadeverzekering. Er zijn verschillende soorten dekkingen voor de opstalverzekering en een verzekeringsmaatschappij geeft meestal een eigen naam aan zulke dekkingen. Meestal is deze dekking een uitgebreide versie van de opstalverzekering. In meerdere situaties worden de kosten dus gedekt bij een uitgebreide dekking. Verderop in dit artikel komen we hierop terug.

Bijna alle woningen zijn verzekerd met een opstalverzekering en bedrijfsgebouwen ook. Maar vaak wordt het glas tegen een extra premie meeverzekerd. Zeker in grote, bedrijfsgebouwen die haast torens zijn met veel glas hebben een extra verzekering nodig tegen een extra premie. Zo weet u in ieder geval zeker dat de kosten van het glas ook worden gedekt bij toevallige schade. In tegen deel van het glas is de fundering van een gebouw niet standaard verzekerd, dit zit dus niet bij een standaard opstalverzekering. Echter kan deze fundering als extra dekking bij de opstalverzekering zitten als u dit wilt afsluiten. Zoals eerder al gezegd verschilt dit per verzekeringsmaatschappij voor welke dekkingen zij kiezen en welke namen zij hier voor kiezen. Als u een verzekering wilt afsluiten wordt er altijd uiteraard een verzekerde som vastgesteld bij de verzekering. In deze situatie bij een opstalverzekering. Wat enkele informatie over de vastgestelde, verzekerde som: het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken, het maximum geeft aan tot waar de opgelopen schade wordt vergoed, het bedrag geeft aan waarover de premie wordt berekend en de verzekerde som is het bedrag waarvoor u als verzekerde uw belang wenst te dekken. Meestal is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde, maar deze som kan ook hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde. Er wordt dus gekeken en onderscheid gemaakt tussen onderverzekering, dubbelverzekering en oververzekering


Dan zijn er nog verschillende andere kosten die gelden als dekking boven de verzekerde som. Dit zijn kosten als bereddingskosten, expertisekosten en opruimingskosten. Zoals u hebt kunnen lezen in dit artikel zijn er verschillende artikelen en mogelijkheden met een opstalverzekering. Ook omdat elke verzekeringsmaatschappij de dekkingen anders opstelt. En de dekkingen ook anders benoemd. Het is en wordt dus nog een hele wirwar om de goede verzekering te kiezen die bij u past als u een opstalverzekering wil afsluiten.