Inboedelverzekering informatie

Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen. En al deze verzekeringen willen u helpen. Wat mooi uitkomt, is dat wij u ook willen helpen om meer over verzekeringen te stellen. Voordat we dit kunnen doen moeten we eerst de volgende vraag beantwoorden: wat is een verzekering? Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringmaatschappij en een verzekeringnemer. Een verzekerde wil of kan een risico niet dragen, waardoor hij dit risico afdekt bij een verzekeringmaatschappij. In dit artikel vertellen we u alles over een inboedelverzekering.
Dan de vraag: wat is een inboedelverzekering? We weten nu wat een verzekering is, maar wat zijn de gevolgen als er wordt verzekerd voor een inboedel en wat is een inboedel eigenlijk. Laten we even weer bij het begin beginnen. Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die u aan de inboedel kan oplopen. U zou misschien verwachten dat een inboedelverzekering onder de schadeverzekeringen valt, maar het valt onder de brandverzekeringen. Een inboedelverzekering is echter wel een schadeverzekering, maar valt hier niet onder. Dan het begrip inboedel. Wat is de definitie van dit begrip? De inboedel is alle roerende zaken die tot uw particuliere huishouding als verzekerde behoren. Een aantal voorbeelden die wél tot de inboedel behoren: aanhangwagens, vaartuigen, tuinaanleg, kleine huisdieren, fietsen en bromfietsen. Een aantal voorbeelden die wél tot de inboedel behoren: geld, zaken die bestemd zijn voor industriële doeleinden of handelsdoeleinden en motorrijtuigen, behalve bromfietsen en snorfietsen.

Een inboedelverzekering is niet verplicht in Nederland en heeft wel een aantal dekkingen waar voor gekozen kan worden bij een verzekeringsmaatschappij. De dekkingen die tot een inboedelverzekering behoren, vallen meestal in twee varianten: de standaarddekking die uitgebreid is en allrisk, dit is van alle buiten komende onheilen. Natuurlijk is inboedel te vinden in verschillende gebouwen en niet enkel in uw eigen huis. Hier wordt ook weer onderscheid mee gemaakt bij de inboedelverzekering. Als er iets vergoedt moet worden, wordt er dus gekeken naar de plaatsen die verzekerd zijn. De volgende plaatsen zijn verzekerd: de woning, ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn in een gebouw (bijvoorbeeld trappenhuizen), inboedel die aan de buitenkant van het gebouw bevestigd is. Verder zijn de volgende plaatsen ook verzekerd: op balkons, onder afdaken en in de tuin, ook in andere gebouwen binnen Nederland en dan nog de overige plaatsen. Als u een inboedelverzekering neemt wordt er een verzekerde som vastgesteld. Deze verzekerde som geeft het maximum aan waar de schade wordt vergoed, geeft het bedrag aan waar de premie wordt berekend en de verzekerde som is het bedrag waarvoor u als verzekerde uw belang wenst te dekken.

Meestal is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde, maar deze som kan ook hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde. Er wordt dus gekeken en onderscheid gemaakt tussen onderverzekering, dubbelverzekering en oververzekering als er naar de verzekerde som en de werkelijke waarde wordt gekeken. Bij een inboedelverzekering komen verschillende aspecten kijken en is het zeker niet even simpel een verzekering afsluiten. Wel is het handig om deze verzekering af te sluiten.