Glasverzekering informatie

Een glasverzekering is een verzekering welke de schade aan glas in een huis vergoed bij breuk. Wanneer er bijvoorbeeld een bal door de achteruit gaat wordt deze ruit dus kosteloos vervangen. Om gebruik te kunnen maken van een glasverzekering wordt er per maand of per jaar een premie betaald aan de verzekeraar. Wanneer er bijvoorbeeld in een jaar tijd geen ruit stuk gaat heeft u dus eigenlijk voor niets de verzekering afgesloten, maar het geeft een veilig gevoel om wel een glasverzekering te hebben.

Een standaard glasverzekering geldt doorgaands voor standaard vensterglas, zowel enkel als dubbel. Vaak gaat het hier om een particulier woonhuis, maar vaak alleen als het glas dient voor lichtdoorlating. Voor bijzonder glas gelden vaak een aantal uitzonderingen. Speciale soorten glas, dat bijvoorbeeld bewerkt of versierd is, blijken vaak niet binnen de verzekeringspolis van de glasverzekering te vallen. Deze soorten glas dienen vaak extra in de polis te worden opgenomen.

Wat wel of niet in de polis van de glasverzekering wordt opgenomen verschilt per verzekeraar. Over het algemeen is het erg verstandig om alle mogelijke informatie op te vragen zodat er een goede keus gemaakt kan worden welke glasverzekering het beste is. Daarna is het belangrijk om meerdere verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken, zodat u de beste en meest voordelige keuze kunt maken. Het is belangrijk dat u altijd de kleine lettertjes leest.

Vaak gelden er wel een aantal uitsluitingen waarbij de glasverzekering niet van toepassing is op het huis waarin het verzekerde glas zit. Dit is bijvoorbeeld wanneer het huis wordt verbouwd of gerepareerd word. Liggend glas boven op een serre of als afscheiding in een balkon wordt vaak ook niet meeverzekerd. Dit geldt eveneens voor als het huis leeg staat. Leegstaande huizen zijn vaak het doelwit van vandalisme. Jongeren gooien bijvoorbeeld uit baldadigheid eerder een ruit van een leegstaand huis in dan een ruit van een bewoond huis. Dit is omdat ze er dan vanuit gaat dat er toch niemand woont.

Deze uitsluitingen worden gemaakt omdat er in deze groep een verhoogd risico geldt. Het glas van de serre kan bijvoorbeeld kapot gaan wanneer er een tak uit een boom valt. Wanneer een huis bijvoorbeeld verbouwd wordt bestaat er een grotere kans dat een ruit kapot kan gaan.

Wanneer het risico dus hoger is zijn verzekeraars zijn verzekeraars minder bereid om u te verzekeren tegen eventuele schade. Dit is vrij logisch omdat dit op lange termijn erg veel kosten met zich meebrengt voor de verzekeringsmaatschappij.