Maximale hypotheek

Een hypotheek is een lening. Om het in juiste woorden te definiëren: het eerste recht van verkoop, een zakelijke zekerheid of voorrecht dat op een goed of zaak, meestal een onroerend goed of een schip rust. Waarschijnlijk had u hier al weet van, maar wat is dan een maximale hypotheek? Een maximale hypotheek is het maximale bedrag dat iemand voor zijn of haar hypotheek mag lenen. De maximale hypotheek is te berekenen, het maximale bedrag dus. Bij de berekening wordt gebruikgemaakt van woonquotes. Een woonquote geeft aan hoeveel van het verdiende jaarsalaris per maand uitgegeven mag worden aan een hypotheek. Een woonquote kan bijvoorbeeld twintig procent zijn, dan mag men twintig procent van het bruto jaarsalaris uitgeven aan hypotheeklasten.

En dan de vraag: hoe berekent u een maximale hypotheek? Dit gaat in vijf stappen, namelijk: rente, het groeigetal, de annuïteit, deelfactor en na het berekenen van de vijfde stap heeft u de maximale hypotheek, het maximale bedrag. Eerst doet u 0,01 keer het aantal rente, gedeeld door twaalf. Dan doet u twaalf keer dertig plus het bedrag van de totale rente, dan komt u uit op het groeigetal, het einde van de tweede stap. Dan komen we uit op de annuïteit. Hiervoor doet u 0,01 keer de woonquote keer uw jaarsalaris gedeeld door twaalf. Dan gaan we naar de vierde stap. Hiervoor doet u de uitgerekende rente keer het uitgerekende groeigetal gedeeld door het andere groeigetal min één. De maximale hypotheek berekent u door de annuïteit gedeeld door de deelfactor te doen.